Kim Phúc Kim Phúc

Yoona - Junho nhọc nhằn cứu kịch bản tẻ nhạt của "Khách Sạn Vương Giả"

Phim hài - lãng mạn "Khách Sạn Vương Giả" do Yoona và Junho đóng chính bị chê ...

1