Đình Huy Đình Huy

Người thầy có tâm ghi chép "profile" của học sinh: Chưa quên tên ai

Người thầy dùng bút lông tỉ mỉ ghi chép lại đầy đủ các thông tin của học sinh ...

1