Vân Hà Vân Hà

Càng nhiều cặp dâu - rể chọn rót cát, tưới cây thay thế nghi thức cũ

Thay vì sử dụng nghi thức rót rượu, càng nhiều cặp đôi đang lựa chọn nghi thức ...

1