Xuân Hòa Xuân Hòa

Chúng Huyền Thanh khen "oan gia" Mai Ngô, nhắc lại drama "2 tô cơm"

Được dịp tái ngộ sau 7 năm, cặp đôi "oan gia" Mai Ngô - Chúng Huyền Thanh có ...

1