Vân Hà Vân Hà

Nam sinh Nghệ An: Năm 3 đã kiếm 10 triệu/tháng, đạt thủ khoa

Khi mới là sinh viên năm 3, Nhật Hoàng đã có mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng. ...

1