Thanh Huyền Thanh Huyền

Thanh Hằng "nợ trả liền tay": Loại thẳng thí sinh team Hà Hồ

Cuộc tranh tài của Top 22 thí sinh cùng với 4 vị super mentor tại một show ...

1