Thảo Phương Thảo Phương

Người sửa sách cũ cuối cùng tại Sài Gòn: Bốn thập kỷ bám trụ với nghề

Những người rửa sách cũ dường như đã biến mất dần trên các con phố song ông ...

1