Amie Amie Amie Amie

Cảnh báo hóa đơn siêu thị và biên lai ATM chứa độc chất BPA

BPA là một chất độc hại có thể gây vô sinh và xuất hiện nhiều trong các sản ...

Lynh Huỳnh Lynh Huỳnh

Mầm họa từ hộp đựng thực phẩm bằng nhựa chứa BPA

BPA đã bị cấm sử dụng để chế biến bình sữa trẻ em từ năm 2011. Tuy nhiên, một ...

1