Kim Phúc Kim Phúc

Nhiệt Ba ở phim mới: Ăn xin mà son phấn, tạo hình na ná Bật Mã Ôn

Vào nghề tính đến nay đã 10 năm, Địch Lệ Nhiệt Ba dù tham gia khá nhiều tác ...

1