02/28/2014 00:53

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

xóm nhiếp ảnh xóm nhiếp ảnh

Dù bạn có chụp thể loại này hay không, hãy trân trọng nghệ thuật, kĩ thuật và thưởng thức những tấm ảnh. Bạn sẽ nhận thấy có nhiều tấm ảnh trắng đen ở đây vì thể loại đời thường này dễ bị hạn chế về chủ thể, ánh sáng và hình khối.

Mlog.yan.vn - Ảnh đời thường - một thể loại ảnh khá thú vị nhưng khi nhắc đến nhiều người cũng phải đau đầu vì nó. Đây là một thể loại ảnh ghi lại những tài liệu quí giá về đời sống con người hàng ngày cũng như xã hội nơi mà chúng ta đang sống.

 

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

 


Hôm nay tôi muốn chia sẽ những tấm ảnh đời thưởng mà tôi sưu tập được và thấy nó đẹp, với những lí do khác nhau. Dù bạn có chụp thể loại này hay không, hãy trân trọng nghệ thuật, kĩ thuật và thưởng thức những tấm ảnh. Bạn sẽ nhận thấy có nhiều tấm ảnh trắng đen ở đây vì thể loại đời thường này dễ bị hạn chế về chủ thể, ánh sáng và hình khối.


30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Stepan Mazurov

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By praline3001

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Chris JL

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Pavel P.

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Thomas Leuthard

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Thomas Leuthard

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Thomas Leuthard

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Pavel P.

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Chris JL

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Hamed Masoumi

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Ines Njers

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By gato-gato-gato

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Geraint Rowland

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Thomas Leuthard

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Thomas Leuthard

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Takeshi Garcia

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Eric

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Phil Hilfiker

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Charly ‘n Paris

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By micadew

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Mario Mancuso

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Chris Ford

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Rakesh JV

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Björn Bechstein

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By helmuthess

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By DaiLuo

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem

By Emanuele Toscano

30 tấm ảnh đời thường truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem


By Thomas Geiregger

Nguồn Digital Photography School
Dịch Shinno.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Stylist Kye Nguyễn: Ngọc Trinh rất hiền và không có đời tư phức tạp"
Scroll to top